top of page

Общи условия

A Интелектуална собственост

Всички авторски права, търговски марки и други интелектуални собствености, които са част от уебсайта на Бончев Дентал, са собственост на нас или на нашите лицензодатели. Не е разрешено използването, възпроизвеждането или разпространението на тези материали без нашето изрично разрешение.

Ограничения на отговорността

Приложимо право

Уебсайтът на Бончев Дентал може да включва връзки към уебсайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за съдържанието или политиките за поверителност на тези уебсайтове.

Тези Общи условия са подложени на законите на Република България. В случай на спор, той ще бъде разгледан в съответствие с тези закони.

Промени в условията

Използването на този уебсайт е на ваш риск. Ние не носим отговорност за вреди или загуби, произтичащи от използването на уебсайта или невъзможността за използване на него.

Връзки с трети страни

Задължаваме се да поддържаме актуализирани Общи условия. Всяка промяна ще бъде публикувана на тази страница. Продължавайки да използвате уебсайта след такива промени, вие приемате изменените Общи условия.

bottom of page